ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪ੍ਰਸੰਗ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਓ-ਸਪੇਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ…

India Post Payments Bank

India Post Payments Bank

India Post Payments Bank (IPPB)- Banking services at doorstep Why in news ? Prime Minister Narendra Modi launched India Post Payments Bank (IPPB) on 1 September, 2018which is an initiative of the government aimed at making banking services available at people’s doorstep. What is IPPB ? IPPB has been envisioned as an accessible, affordable and trusted bank for the common…

North Korea-A Riddle

North Korea-A Riddle

 North Korea-A Riddle   North Korea’s nuclear weapons programme is no longer the joke it once was thought to be. The estimates so far of sixth nuclear test by North Korea suggest an explosive yield that could run into hundreds of kilotonnes. This is sufficient to decimate a major US city. Earlier, North Korea first…

Jobless Growth

Jobless Growth

Jobless Growth A recent survey of youth unemployment shows that educated youth face greater problems. The unemployment rate for 18-29-year-olds as a group is 10.2%, but for illiterates it is only 2.2%, rising to 18.4% for graduates. As more and more educated youth enter the workforce in future, the policy makers should make sure that…

Universal Basic Income

Universal Basic Income

Universal Basic Income :Sandeepan What is Universal Basic Income: Basic income refers to a minimum income which can provide for basic necessities sufficiently for all. It should be given to all irrespective of their employment status. Additionally, even post education if a person is not employed, he / she should be given the basic income….

Parliament of India:An appraisal

Parliament of India:An appraisal

Parliament of India:An appraisal :Sandeepan   Parliament is responsible for legislation—laws of the land—by which people govern themselves. Issues: The attendance in parliament is thin. The process of legislation is slow and lagged. There are times when it extends from one Parliament to the next. Laws are often passed in a rush through loud voices or…

GS1 Paper Prelims 2017

GS1 Paper Prelims 2017

1. Which one of the following was a very important seaport in the Kakatiya kingdom? (a) Kakinada (b) Motupalli (c) Machilipatnam (Masulipatnam) (d) Nelluru 2. With reference to ‘Global Climate Change Alliance’, which of the following statements is/are correct? 1. It is an initiative of the European Union. 2. It provides technical and financial support…